Vekterbygget på Torpomoen er et spesialbygg for realistiske øvelser. Foto: Anders Coucheron Medhus /Torpomoen Eigedom

VARIG lærdom

Vektere hadde i eldre tid en av samfunnets viktigste oppgaver. De sørget for at det hersket ro og orden i gatene blant annet med nattlig vakthold i kirketårn (tårnvektere). De gikk bestemte runder i gatene og ropte ut timeslag og vindretning, gjerne mens de sang såkalte vektervers.

Avviklingen av institusjonen fant sted i 1858. Vekternes våpen var «morgenstjernen», en mannshøy stokk med en kule og pigger på. Dette er symbolet til Gjensidige Hallingdal som er hovedsponsor av bygget og bakgrunnen for navnet «Vekterbygget».

Redningsmannskap har sin plass i historien til dette bygget. Når aktørene sammen så på de mulighetene som et toetasjers hus på Torpomoen hadde, så åpenbarte visjonen seg: Her skulle det etableres et høyteknologisk øvingshus med rom for alle.

I dag er behovet til redningsetatene å ha et framtidsrettet senter med mulighet til fleksible og moderne fasiliteter tilrettelagt for alle typer øvelser. Vekterbygget er derfor utrustet med teknologi for mange bransjer – for neste generasjons hjelpemidler og redningspersonell.

Gjennom prosessen med Vekterbygget (2018) har det vært en stor interesse blant fagfolk for hvordan bygget kan brukes. Her får nødetatene (politi, brann, ambulanse) kanskje den beste muligheten for samøving av sine øvelser. Sikkerhetspersonell på arbeidsplasser, lærere og elever – alle som jobber innenfor helse og omsorg kan her øve på ulike hendelser som dessverre kan oppstå i hverdagen. Målet med bygget er å tilføre en VARIG lærdom i form av teori og praksis.

En STOR takk rettes til Vekterbyggets bidragsytere:
Gjensidige Hallingdal, VARIG forsikring, Hallingdal Kraftnett, Hallingdal Hytteservice, Hallingdal brann- og redningsteneste, Torpomoen

Treningshus for politi, brann, ambulanse, nødetater, Torpomoen

Øvingshus, politi, ambulanse, brannvesen, helse, hjemmehjelp, lærere, elever, instruktører

Teknologi på Torpomoen

Øvingshus, politi, ambulanse, brannvesen, helse, hjemmehjelp, lærere, elever, instruktører

Øvingshus, politi, ambulanse, brannvesen, helse, hjemmehjelp, lærere, elever, instruktører

Arrestteknikk på Torpomoen

Øvingshus, politi, ambulanse, brannvesen, helse, hjemmehjelp, lærere, elever, instruktører