Røykdykkeranlegg på Torpomoen. Foto: Anders Coucheron Medhus / Torpomoen Eigedom

Røykdykkeranlegg

Vårt røykdykkeranlegg brukes primært av øvelser for brannvesen på østlandet. Om høsten er niendeklassingene med på øvelse her i forbindelse med Sikkerhetsdagen – og Sivilforsvaret benytter anlegget til diverse øvelser.

Øvelse, politi, ambulanse, brannvesen, helse, hjemmehjelp, lærere, elever, instruktører, røykdykking

Røykdykkeranlegg på Torpomoen

Røykdykkeranlegg på Torpomoen

Røykdykkeranlegg på Torpomoen

Røykdykkeranlegg på Torpomoen