Kart over området

Bedrifter på Torpomoen


Offisiell adresse, og nummer på bygg // Selskap

Torpomoen 22: Hallingbygg
Torpomoen 27 - 1. etasje: Hallingdal Brann og Redningstjeneste
Torpomoen 27 - 1. etasje: Hallingdal Kraftnett – DLE
Torpomoen 27 - 1. etasje: Medco dinHMS Oslo AS, avd. Hallingdal og Valdres
Torpomoen 27 - 1. etasje: Retura Val Hal
Torpomoen 27 - 1. etasje: Torpomoen Utvikling
Torpomoen 27 - 2. etasje: Hallinghelse
Torpomoen 27 - 2. etasje: Miljøretta Helsevern Hallingdal
Torpomoen 27 - 2. etasje: Regionrådet for Hallingdal
Torpomoen 27 - 2. etasje: Hallingdal Etblerersenter
Torpomoen 27 - 2. etasje: Hallingdal Næringshage
Torpomoen 27 - 2. etasje: Kantefølflak AS /Hallingcast AS
Torpomoen 27 - 3. etasje: Hallingdal Økonomiservice
Torpomoen 27 - 3. etasje: Retura Val Hal
Torpomoen 27 - 3. etasje: Hallingdal Brønn og Graveservice


Torpomoen 38: Sivilforsvaret
Torpomoen 48 /50: Norsk Luftambulanse
Torpomoen 49: Alliance
Torpomoen 49: Hallingdal Hundeklubb
Torpomoen 54: Hallingdal Catering
Torpomoen 57: Bien

Torpomoen Eigedom server lagerplass på området til blant andre M-Event, Hallingdal Trafikksikring, Kjell Eikrehagen, Oneco og Kleivistøl Betongsaging.

Torpomoen er sentralt plassert i Hallingdal og har god kapasitet på utleie av undervisningslokaler og overnatting. Området er meget godt egnet til de fleste typer kurs, øvelser, samlinger og private arrangement. Vårt store og velholdte parkanlegg (131 mål) gir mange mulighet for blant annet biltreff og hundesamlinger. Vi blir også ofte benyttet av idrettslag, organisasjoner, bedrifter og private - der vi kan tilby gode pakkeløsninger til hyggelige priser.

Torpomoen har, i tillegg til å være et sentral utdanningssenter, en viktig regional rolle innen redning, beredskap, helse, miljø og sikkerhet.

Vi ønsker alle velkommen til Torpomoen!

Se forøvrig filmen fra Torpomoen, som viser fram noe av det vi kan tilby.