På bildet: En 50 meter / 12 baners skytebane for større øvelser. Foto: Anders Coucheron Medhus / Torpomoen Eigedom

Skytebaner

Vi har to skytebaner – en til hver sitt bruk. Det øves både på 50m. skytebane (for større øvelser med større våpen) og på en mindre pistolbane (25m, 15 baner) som vi deler med Hallingdal Pistolklubb (Etablert 1955).

Pistolbane Hallingdal Pistolklubb

Pistolbane Hallingdal Pistolklubb

Pistolbane Hallingdal Pistolklubb