Fokus på praktiske øvelser. Ett av temaene på sikkerhetsdagen er trafikksikkerhet og viktigheten av sikkerhetsutstyr. Foto: Anders Coucheron Medhus / Torpomoen Eigedom

Sikkerhetsdagen – for skoleelever

Gjensidige Hallingdal og kommunene i Hallingdal har gjennom mange år satset i fellesskap på skade- og ulykkesforebygging. Om høsten er tiltakene særlig rettet mot barn og ungdom – på Torpomoen holdes Sikkerhetsdagen for niendeklassingene i Hallingdal.

Alle førsteklassingene får refleksvester og utnevnes til reflekspoliti. De tar oppdraget med største alvor gjennom hele mørketiden. Alle niendeklassingene deltar på den årlige Sikkerhetsdagen på Torpomoen rednings- og øvingspark i Ål kommune der temaene er brannsikkerhet, elsikkerhet, trafikksikkerhet og førstehjelp - med mest fokus på praktiske øvelser. Alt sammen i den hensikt å ta vare på liv og helse i det daglige. De lærer også om samfunnssikkerhet i et større perspektiv.

Lang tradisjon
Denne tverretatlige dagen har hallingene holdt på med siden 1992, og så vidt vi vet, er dette enestående i Norge. Til sammen 6500 elever hadde deltatt da vi kom til 2016. Jubileet ble feiret i 2017 for å markere både de første 25 årene og starten på de 25 neste - sammen med gjester som forstår verdien av forebyggende innsats. Vi er stolte av det vi har fått til og ønsker at opplegget skal bli kjent utenfor Hallingdal - til inspirasjon og etterfølgelse.

Aktiviteten på Sikkerhetsdagen
Hallingdal brann- og redningsteneste har opplæring og øvelser i brannteori, slokkeøvelse og evakuering fra røykfylt rom. Nito Undervisning har teori og øvelse i førstehjelp ved bilulykke. Statens vegvesen viser riktig hjelm-, belte og refleksbruk og riktig sittestilling. Elevene får prøve Veltepetter og Bråstoppen. Det lokale eltilsynet Hallingdal fokuserer på strømbruk og brannfare relatert til ungdommens elektronikk-hverdag. 

Vidar Nerheim i Hallingdal Brann- og redningsteneste IKS forteller ungdommen om prosedyrer ved ei trafikkulykke

Øvelser i trafikksikkerhet som gir inntrykk og læring