Praksisuke for deltidsbrannvesen


Målgrupper:
Brannkonstabler som er oppmeldt til deltidsopplæring ved Norges brannskole

 Varighet:
1 uke. 48 undervisningstimer

Innhold:
Praksisuken blir gjennomført etter timeplan godkjent av Norges brannskole

  • Brannfysikk og brannkjemi
  • Slokkemidler
  • Røykvern
  • Farlig gods
  • Arbeid på brann og skadested
  • Diverse praktiske øvelser

Instruktører:
Det blir brukt instruktører fra Hallingdal brann og redningstjeneste IKS.

Røykdykkeranlegget på Torpomoen ble godkjent som øvingsanlegg av Norges brannskole i november 2012. Det ble godkjent for «gjennomføring av praksisuker for grunnkurs deltid, samt beredskapsutdanning trinn 1 for deltidspersonell i regi av Norges brannskole».

Kostnad:
Kurspris: kr. 14.800,- Inkludert overnatting frokost lunsj og middag, mandag-fredag (med forbehold om prisoppgang i 2016).    

HMS:
Røykdykkere må ha bekreftelse på at helseattest og ev. fysisk test er utført og godkjent. Fysisk test kan utføres i forbindelse med kurset.

Spesielle vilkår:
Kurset gjennomføres på bestilling og må ha minimum 10 deltagere

Det anbefales at deltagerne har med personlig utstyr (klær, hjelm og ev. maske og luft), men kan leies av oss

Film fra Torpomoen: