Innsatslederkurs (industrivern)


Målgruppe:
Innsatsledere i industrivern.

Det skal ved en industrivernpliktig bedrift være minst én innsatsleder. (Unntak for beredskapsklasse IV og de minste bedriftene i klasse III, der bedriften må vurdere behovet.) Innsatslederen er en nøkkelperson i beredskapen. I det øyeblikket en ulykke inntreffer er hun eller han i praksis bedriftens leder.

Deltakere på innsatslederkurs bør ha gjennomført industrivernkurs eller tilsvarende opplæring på forhånd. Det forventes at de har en grunnleggende kompetanse om industrivern i bunn.


Mål:
Kurset har som mål å gjøre innsatslederen i et industrivern bevisst på sin rolle, og øve i ulike scenario slik at han/hun skal ha bedre forutsetning for å håndtere de hendelsene som kan oppstå.

Innhold:
Erfaringer vi har gjort oss er at innsatsledere ikke alltid har formell kompetanse, og det er gjerne lenge mellom hver innsats av en viss størrelse. Gjennom realistiske øvelser kan innsatslederen likevel få en kompetanseheving, slik at han/hun står sterkere ved en evt. reell hendelse.

Kurset er satt opp over to dager, og veksler mellom teori og praksis:

  • Teori: Teoretisk gjennomgang av regelverk, roller, redningstjenesten, ledelse og ledelsessystem, samt fagene farlig gods, høyspent, trafikkuhell og brann.
  • Praksis: Fire ulike scenario rundt temaene brann, høyspent, farlig gods og trafikkuhell. Scenario kan endres etter lokale forhold eller deltakernes behov.

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres på Torpomoen rednings- og øvingspark i Ål. 
Etter avtale kan kurset kjøres lokalt.

Instruktører:
Det vil bli brukt instruktører fra Hallingdal brann- og redningsteneste iks.

Varighet:
 
2 dager

Påmelding:
Meld deg på via Kurskalenderen eller ta kontakt på mail/telefon.

Film fra Torpomoen (PLIVO-kurs):