Sikkerhetskurs i varme arbeid


Målgruppe:
Dette er et kurs som er påkrevd av forsikringsnæringen for alle arbeidere som bruker åpen ild, sveising, skjæring og sliping utenfor fast, tilrettelagt arbeidssted. Dersom det oppstår brann som følge av varme arbeider og arbeideren mangler gyldig sertifikat, kan dette få store økonomiske konsekvenser for arbeideren og bedriften han/hun er ansatt i.

Innhold:

Sertifiseringsordningen, lover og forskrifter som regulerer varme arbeider, brannteori, brannverntiltak før, under og etter arbeidet, praktiske slokkeøvelser, eksamen.


Varighet:

Kl 0830 - 1530

Regler for hva slags arbeid som er sertifikatpliktig: 
Det er ikke all slag varmt arbeid som krever sertifikat. Oversikt finner du her...

Instruktør: 
Våre instruktører er godkjent av Norsk Brannvernforening

Påmelding:
Meld deg på via Kurskalenderen eller ta kontakt på mail/telefon.

Liste over presseklipp - uhell/skader ved varme arbeider