Røykdykkerøvelser (oppdateringskurs)


Målgruppe:
Røykdykkere tilknyttet brannvesen, industrivern og kraftstasjoner.

Varighet:
1 dag

Praksis:
Kurset kvalifiserer for 3 godkjente øvelser (de fleste har krav om 4 øvelser pr år). Det gjennomføres både varme og kalde dykk. Det blir lagt stor vekt på realistiske øvelser.

Teori:
Dette gjennomføres før og under hver øvelse.

Innhold:
* Gjennomføre røykdykkerøvelser i ulike miljø
* Lære å innordne seg lagarbeid og skape trygghet for røykdykk under vanskelige forhold
* Øve på slukketeknikk og søketaktikk
* Øve på sikkerhetsrutiner
* Lære om egne muligheter og begrensninger
* Lære om nyere sikkerhetsutstyr; røykgassvifte (overtrykksventilering), varmesøkende
  kamera

Instruktører:
Vi bruker instruktører med høy kompetanse innenfor røykdykking. Som hjelpeinstruktører vil det være røykdykkere fra eget brannvesen som har solid bakgrunn både fra yrkes- og deltidsbrannvesen.

Oppdateringskurset/øvelsene er i tråd med krav satt i Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) sine retningslinjer, samt røykdykkerveiledningen.

Påmelding:
Meld deg på via Kurskalenderen eller ta kontakt på mail/telefon.