Risikovurdering


Mål med kurset:

”Få hjelp til å komme i gang med risikovurdering i egen virksomhet”!

Målgruppe:
Alle med ansvar for internkontroll i private og offentlige virksomheter. Typiske deltaker på våre risikovurderingskurs er leder og mellomledere fra alle typer virksomheter, verneombud, brannvernledere og HMS-koordinatorer.

Innhold:
Innholdet har fokus på de krav som blir sett til risikovurdering, dette er:
Hvordan lover og forskrifter stiller krav til risikovurderinger innenfor de fleste områder. Spesielt fokus på internkontrollforskriften og brannforebyggende forskrift.

Deltakeren skal lære om hva risiko er, hvordan risiko kan vurderes, og om tiltak som reduserer risiko.
Verktøy for å gjennomføre risikovurdering/-analyse vil bli gjennomgått.

Det blir noe gruppearbeid der målet er å komme i gang med egen risikovurdering i egen bedrift. Basert på dette vil det bli lagt frem forslag til tiltaksplan.

Kompetanse:
Etter endt kurs skal kursdeltakerne ha bedre forståelse for kravet til risikovurderinger etter internkontrollforskriften. Metodene som benyttes gjør kursdeltakerne i stand til å gjennomføre risikovurderinger i egen virksomhet uavhengig av tilknytning til bransje eller fagområde.
Deltakerne skal etter endt kurs ha kommet godt i gang med et grovutkast til risikovurderinger i forhold til egen bedrift. Kurset veksler mellom teori og praktisk arbeid.

Instruktører:
Det blir brukt instruktører med høy kompetanse innenfor hms-relatert områder. Instruktørene har bred bakgrunn både fra privat næring og brannvesen.

Påmelding:
Meld deg på via Kurskalenderen eller ta kontakt på mail/telefon.