Kjentmann i kraftforsyningen (røykdykkerkurs nivå 0)


Målgruppe: 
Røykdykkere tilsluttet bedriftens industrivern (evt. andre ansatte) som er plukket ut til å være kjentmenn i bedriftens interne brannberedskap. 

Varighet:
2 dager (4 timer teori, 12 timer praksis/teori)

Innhold:

 • Teori:
  • Grunnleggende kunnskap om røykdykking med stor vektlegging på egen sikkerhet.
  • Bruk av røykdykkerutstyr
  • Oppgaver en kjentmann kan utføre
  • Forskjell på røykdykkingsnivåer, nivå 1 kontra nivå 0
  • Samarbeid med brannvesen
 • Praksis:
  • Fysisk test for kjentmann, viss ikke utført
  • Trening på bruk av egent sikkerhetsutstyr og samband
  • Øve på personlige sikkerhetsrutiner
  • Gjennomføre røykdykking i ulike miljø
  • Lære å innordne seg i lagarbeid og skape trygghet for røykdykk
  • Lære om egne muligheter og begrensninger
  • Bruk av varmesøkende kamera.


Øvelsene skjer på Torpomoen rednings- og øvingspark sitt område der det er egen bygning for kalde og varme røykdykkerøvelser med mulighet for klaustrofobitest, søk i kontorlokale, og industrirom. Det blir lagt stor vekt på realistiske øvelser.

Kompetanse:
Etter endt kurs skal deltageren ha forståelse for en kjentmann sine oppgaver i forbindelse med en innsats. Kunne lese brannbildet og med bakgrunn i dette gjøre en risikovurdering. Videre har deltageren fått øvelse i grunnleggende teknikker og rutiner som er gjeldende for røykdykkerinnsats.

Instruktører:
Det blir brukt instruktører med høy kompetanse innenfor røykdykking

Kostnad:
Kurspris: kr 4.500,-
Overnatting inkl frokost og middag: kr 773,- pr. døgn (lunsj er inkludert i kurspris)

HMS:
Deltakere må ha bekreftelse på at helseattest og ev. fysisk test er utført og godkjent. Fysisk test kan utføres i forbindelse med kurset.

Påmelding:
Meld deg på via Kurskalenderen eller ta kontakt på mail/telefon. 

Se film fra Torpomoen: