Kjemikalivernkurs - påbyggingskursMålgruppe: 
Personell i industrivernet som har gjennomført grunnkurs industrivern.

lnnhold:
Kurset tilpasses den aktuelle bedrift og dens bruk av kjemikalier. Teori med helsefare, beskyttelsestiltak, beredskapsplaner, øvelse m.m.

Varighet: 
1 dag (8 timer), tidspunkt etter avtale