Kjemikalievernkurs (grunnkurs)


Målgruppe
Alle som ønsker en innføring i farlig gods og kjemikalievern. Godt egnet for brannvesen og industrivernpliktige bedrifter med tilleggstjenesten kjemikalievern.

Mål
Deltakeren skal etter endt kurs kjenne til fareklassene for farlig gods og kunne håndtere uhell med disse kjemikaliene.

Gjennomføring 

*  Innledning og presentasjon
*  Gjennomgang av hver enkelt fareklasse.
*  Alle fareklassene vil være med praktiske demonstrasjoner/øvelser med unntak av 
    eksplosiver, giftige stoff og radioaktive stoff. 
*  Øvelse/case med modellbord og visualiseringsprogram. 
*  Oppsummering/evaluering

Varighet
8 skoletimer 

Instruktører
Hovedinstruktør er branningeniør Dag Botnen. Han har instruktørkompetanse for ADR-undervisning og har gjennomført lederkurs for kjemikalievern både på brannskole og SFT. Han underviser jevnlig i dette kurset og tilsvarende kurs for industrivern og brannvesen. Dag Botnen har sitt daglige virke som brannsjef for Hallingdal brann- og redningsteneste iks.

Påmelding:
Meld deg på via Kurskalenderen eller ta kontakt på mail/telefon.