Kjemikaliedykkerkurs - med skarp øvelse

Ved Torpomoen rednings- og øvingspark er det nå tilrettelagt for røyk- og kjemikaliedykkerkurs med fasiliteter både for varme/skarpe og kalde øvelser. Øvelsene skjer på Torpomoen sitt område der det er ulike fasiliteter for ulike scenarioer. 

Vi vil med dette tilby deres firma/brannvesen en skarp kjemikalieøvelse gjennom en teoretisk og praktisk spennende dag. Øvelsen er i tråd med krav satt i Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon sine retningslinjer samt røykdykkerveiledningen. 

Målgruppe:
Bedrifter eller brannvesen som har en grunnleggende kjemikaliedykkeropplæring og som ønsker at de ansatte får frisket opp sine ferdigheter innenfor kjemikaliedykking.

Innhold:

Teori:

  • dette gjennomføres før og under hver enkelt praktisk leksjon.


Praksis:

  • gjennomføre kjemikaliedykking i ulike miljø
  • kunne gjennomføre vurdering i forkant av dykking for å få en sikker innsats
  • øve på ulike scenarioer
  • øve på sikkerhetsrutiner

Ved skarp øving vil det bli brukt ulike gasser samt syrer/baser.
Det blir lagt stor vekt på realistiske øvelser.

Varighet:
Kl 0800 - 1700

Instruktører:

  • Vi bruker instruktører med høy kompetanse innenfor ADR, kjemikalievern, kjemikaliedykking m.v.
  • Som hjelpeinstruktører vil det være røyk- og kjemikaliedykkere fra eget brannvesen som har solid bakgrunn både fra yrkes- og deltidsbrannvesen.

Kostnader:

  • Kurspris inkl. lunsj    kr. 2250,-


Trenger du heller et grunnleggende kjemikalievernkurs, les mer her...