Hjelp til evakueringsøvelse i bedriften


Målgruppe: 
Virksomheter som ønsker hjelp til gjennomføring av en evakueringsøvelse.

Innhold: 
Røyklegging av avtalt område med røykmaskin, vi observerer de ansattes opptreden i forhold til gjeldende branninstruks og evaluerer involverte parter etter øvelsen.

Varighet: 
Ca. 3 timer