Glattkjøringskurs (landbasert bane)

Glattkjøringsbane Torpomoen
Glattkjøringskurs for deg som kjører mye i jobben, eller som kjører til/fra jobb hver dag. 
Dette er en unik mulighet til å trene glattkjøring uten å tenke på om isen er sikker nok!

Sted: Glattkjøringsbanen ved Torpomoen. Oppmøte ved banen. Ta av ved «Øyni konferansesenter» og ta første veg til venstre. Kjør ca. 500 meter.

Varighet: 7 timer per dag, fra kl. 0830-1530 (lunsj 1130-1230).

Hovedpunkter – øvelser :

  • Starter med å kjøre rundt banen, svinge / bremse bli kjent med bilen.
  • Bremseøvelse med hastighet 50 - 60 - 80 km.
  • Brems - unnamanøver, gjennom oppsatte kjegler.
  • Serpentiner forover. Slalåm mellom kjegler.
  • Serpentiner rygging. Slalåm mellom kjegler.

Banen:

  • Rundløype på 1,1 km 
  • Islagt bakke - bakketrening
  • Momentbane i midten 400 x 40 meter
  • Vi stiller med kjøreinstruktører dersom dere trenger det! Vår instruktør har lang erfaring innen dette arbeidet.
  • Ligger rett ved Torpomoen med gode muligheter for bevertning og overnatting 

Påmelding: http://torpomoen.no/no/kurs/

Antall: Maks 5 biler med 2 personer per bil per kurs. Kursdeltakerne stiller med egen arbeidsbil.
Vi fordeler to og to i bilene, slik at den ene kjører mens den andre observerer.

For mer informasjon om glattkjøringskurset og banen, ta kontakt med Jørund Li, tlf.: 32082920. Mail: jorund@torpomoen.no
-----------------------

Kurs for bedrifter/større grupper: 
Pris pr kursdag for bedrifter/grupper er kr 15.000,-. Dette er ikke inkludert bevertning. Ta kontakt for å finne dato som passer.

Baneleie uten instruktør, se pris og informasjon her...

Ta vare på dine ansatte!
 
-----------------------

Video fra glattkjøringsområdet:
https://player.vimeo.com/video/205062054 

Glattkjøring på islagt bakke:

Glattkøring - islagt bakke

Glattkjøringsbanen sett ovenfra: