Førstehjelp ved brann- og elektriske skader


Kurset gir deg kunnskap om sikkerhet og behandling av brann/el-skader, og er spesielt rettet mot kraft- og el.bransjen. Dette er en påbyggningsmodul til Norsk grunnkurs i førstehjelp.

Målgruppe:
-Opptreden og sikkerhet på et skadested
-Elektriske skader ved lav og høyspenning.
-Brannskader
-Behandling av overnevnte

Kurset har en varighet på 2 timer, min 8 personer. Elevene får kompendie og kursbevis.

Påmelding:
Meld deg på via Kurskalenderen eller ta kontakt på mail/telefon.

 Førstehjelpskurs brann- og el.skader Førstehjelp Torpomoen