Førstehjelp for deg med omsorg for barn


Målgruppe:
Kurset er for alle som har ansvar for barn, både profesjonelt og privat (foreldre, besteforeldre, dagmammaer, barnehagepersonell med flere), og ledes av profesjonelle instruktører fra Norsk Luftambulanse.

Det blir fokusert på livreddende førstehjelp, og inneholder mye praktisk trening for at deltakerne skal bli tryggere på seg selv og sin evne til å gjøre en innsats. Vi håper selvfølgelig at det aldri blir bruk for å praktisere dette, men samtidig er det avgjørende at vi alle har kunnskaper som kan redde liv – dersom uhellet skulle være ute.

Innhold:

  • Vurdering av bevisstløshet/årsaker
  • Frie luftveier
  • Undersøkelse av livløst barn
  • Gjenopplivning av livløst barn
  • Fjerning av fremmedlegemer
  • Skader/blødninger
  • Forgiftninger
  • Akutte barnesykdommer

Til kurset benyttes en førstehjelpsbok som utdeles ved kursstart.
Kurset er i henhold til nasjonale retningslinjer, utarbeidet av Norsk Førstehjelpsråd.

Varighet: 5 timer.

Påmelding:
Meld deg på via Kurskalenderen eller ta kontakt på mail/telefon.