Etterutdanning for yrkessjåfører (YSK)

Målgruppe:
Sjåfører som mot vederlag utfører person- eller godstransport med kjøretøy i førerkortklassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE på veg åpen for alminnelig trafikk.

Mål:
I 2008 ble det innført grunn– og etterutdanning for yrkessjåfører i hele Europa, i tillegg til dagens føreropplæring. Alle skal ha gjennomført etterutdanningen innen utgangen av 2016. Hensikten med den nye utdanningen er å ivareta sikkerheten for deg som yrkesutøver og forbedre trafikksikkerheten generelt.

Informasjon om kurset:

 • Kompetansebeviset er gyldig i 5 år
 • Varighet 35 klokketimer, på Torpomoen
 • Etterutdanningen må gjennomføres regelmessig hvert femte år
 • Det skal ikke avlegges noen prøve i forbindelse med etterutdanningen
 • Det er kun krav til 100% oppmøte
 • Fra du starter på kurs må det fullføres innen 6 måneder
 • Kursdeltager må stille med bil over 3500kg totalvekt, som har drivstoffmåler (gjennomsnittforbruk). Bilen brukes i ca. 2 timer.
 • Kursprisen inkluderer alt av materiell. Lunsj er ikke inkludert
 • For å delta på kurset må du minimum ha førerkortklasse C1
 • Førerkort på aktuelle klasser må være tatt før 9.10.2008 for buss, og før 9.10.2009 for lastebil. Alternativt gjennomgått grunnopplæring 140 timer.

Innhold:

 • Aktuelle lovbestemmelser
 • Førstehjelp og ulykkesberedskap
 • Service og kundebehandling
 • Arbeidsmiljø
 • Ergonomi, helse og ernæring
 • Kriminalitet og smugling
 • Ny teknologi
 • Sikring av last
 • Bedriftsinterne behov
 • Generell trafikksikkerhet
 • Optimal og sikker kjøring med buss eller lastebil
Denne ordningen omfatter alle sjåfører som kjører kjøretøy over 3500 kg totalvekt mot vederlag. Se forøvrig Statens vegvesens sin brosjyre om etterutdanning.

Påmelding via: http://torpomoen.no/no/kurs/kurskalender

Spørsmål, ring: 99287900