Brannvernkurs med øvelse (2 timer)


Målgruppe: 
Ansatte i bedrifter og institusjoner. Maks 20 deltakere.

Innhold:
Kurset legger opp til stor del av praktisk øvelse.
• Brannteori ca 1 time
• Kollega redning
• Begrensning av skade/brannforløp
• Praktiske slokkeøvelser

Forkunnskap: Ingen

Varighet: 2 timer

Sted og tid: 
Torpomoen rednings- og øvingspark eller ute hos bedriften/institusjonen.

Kursmål:
Etter endt øvelse skal deltakeren ha bedre forståelse av risiko ved brann.
Egenredning, kollegaredning, varsling og begrensning/slokking av branntilløp.
Det utarbeides dokumentasjon for bruk i bedriftens HMS system.

Instruktører:
Instruktører fra Hallingdal brann og redningstjeneste IKS

Kostnad:
Kurspris kr. 5000,-
 
Påmelding:
Meld deg på via Kurskalenderen eller ta kontakt på mail/telefon.