Brannvernkurs med øvelse (1 time)


Slukkeøvelse for bedrifter og institusjoner

Målgruppe:
Grunnleggende kurs for alle ansatte i bedrifter og institusjoner. Maks 20 deltakere.

Innhold:
Praktisk øvelse.

•Slokking med håndslukker
•Slokking med brannteppe
•Demo av smultgryte
•Demo av propan brann og eksplosjon

Forkunnskap: Ingen

Varighet: 1 time

Sted og tid:
Torpomoen rednings- og øvingspark eller ute hos bedriften/institusjonen.

Kursmål: 
Etter endt øvelse skal deltakeren føle seg tryggere på håndtering av små branntilløp.
Det utarbeides dokumentasjon for bruk i bedriftens HMS system.

Kostnad:
Kurspris kr. 4000,-

Instruktører:
Instruktører fra Hallingdal brann og redningstjeneste IKS

Påmelding:
Meld deg på via Kurskalenderen eller ta kontakt på mail/telefon.