Brannforebyggende kurs (tidligere brannvernlederkurs)

 

Målgruppe:

Alle firma som eier/leier/bruker en bygning hvor det blir drevet virksomhet.

Funksjonen som "brannvernleder" ble fjernet ved ny forskrift i brannforebyggende arbeid, som ble vedtatt 1. januar 2016. Ny forskrift presiserer dette ansvaret til eier og bruker/leietaker, og det stilles krav til dokumentasjon av kunnskap (forskrift om brannforebygging, kapittel 3).

Dette kurset erstatter tidligere brannvernlederkurs, og har nå blitt endret til et kurs som gjelder alle bedrifter.

Innhold:
Innholdet har fokus på de krav som forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn stiller til eier og bruker/leietaker, og organisering av det brannforebyggende arbeidet i en virksomhet.

  • Lover og forskrifter med vekt på internkontrollforskriften og forebyggendeforskrift. Spesielt fokus på å skape en forståelse av systematikken som forskriftene viser til.
  • Hvilke roller har hver enkelt og hvordan kan man effektivt løse de ulike oppgaver som man har ansvar for eller er delegert?
  • Branndokumentasjon og krav til innhold blir grundig gjennomgått. Egen dokumentasjon skal kunne utarbeides etter endt kurs.
  • Risikovurdering og hvordan dette kan håndteres i egen bedrift. Det er et mål for kurset at  deltageren skal kunne starte opp med risikovurdering i egen bedrift.
  • Gjennomgang av passive og aktive brannsikringstiltak og god gjennomgang av system for kontroll, vedlikehold og ettersyn av branntekniske installasjoner, utstyr og konstruksjoner.
  • Brannøvelser med tips om gjennomføring vil være avsluttende tema.

Etter endt kurs skal deltageren ha forståelse for ansvaret som ligger til eier og bruker/leietaker og ha forståelse og kunnskap om hvordan rollen er plassert i.f.t. myndigheter og andre aktører.

Videre skal deltageren ha kompetanse til å gjennomføre enkle brannvernøvelser tilpasset egen virksomhet, har forståelse for risiko og kunne starte opp arbeidet med en risikovurdering og branndokumentasjon.

Instruktører:
Det blir brukt instruktører med høy kompetanse innenfor hms-relatert områder. Instruktørene har bred bakgrunn både fra privat næring og brannvesen.

Påmelding:
Meld deg på via Kurskalenderen eller ta kontakt på mail/telefon.