Brann og førstehjelp - kombinert kursMålgruppe: 
Dette er et grunnkurs som er velegnet for alle ansatte i bedriften. Kurset består av ca en halv dg med brannvern, og en halv dag med førstehjelp. 

Kurset gjennomføres på Torpomoen eller internt i den enkelte bedrift. Vi kan også tilrettelegge kurset samlet for flere mindre bedrifter.


Innhold brannvern:
 

Grunnleggende brannteori, brannutvikling, slukkemidler, diverse demontrasjoner. Det blir også praktiske øvelser i brannslukking og evakuering med kunstig røyk (helt ufarlig - men lærerikt).

Innhold førstehjelp: 
Grunnleggende teori om førstehjelp, varslingsrutiner, hjelpemidler, praktisk øvelse. Det blir fokusert en del på skader ved brann.


Varighet:
 

1 dag

Påmelding:
Meld deg på via Kurskalenderen eller ta kontakt på mail/telefon.