Innsatslederkurs


Målgruppe:
Innsatsledere i industrivern.

NSO sier at det ved en industrivernpliktig bedrift skal være minst én innsatsleder. (Unntak for beredskapsklasse IV og de minste bedriftene i III, der bedriften må vurdere behovet.) Innsatslederen er en nøkkelperson i beredskapen. I det øyeblikket en ulykke inntreffer er hun eller han i praksis bedriftens leder.

Mål:
Kurset har som mål å gjøre innsatslederen i et industrivern bevisst på sin rolle, og øve i ulike scenario slik at han/hun skal ha bedre forutsetning for å håndtere de hendelsene som kan oppstå.

Innhold:
Erfaringer vi har gjort oss er at utrykningsledere og befal - spesielt i deltidsbrannvesen - ikke alltid har formell kompetanse, og det er gjerne lenge mellom hver innsats av en viss størrelse. Gjennom realistiske øvelser kan innsatslederen likevel få en kompetanseheving, slik at han/hun står sterkere ved en evt. reell hendelse.

Kurset er satt opp over to dager, og veksler mellom teori og praksis:

  • Teori: Teoretisk gjennomgang av regelverk, roller, redningstjenesten, ledelse og ledelsessystem, samt fagene farlig gods, høyspent, trafikkuhell og brann.
  • Praksis: Fire ulike scenario rundt temaene brann, høyspent, farlig gods og trafikkuhell. Scenario kan endres etter lokale forhold eller deltakernes behov.

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres på Torpomoen rednings- og øvingspark i Ål. 
Etter avtale kan kurset kjøres lokalt.

Instruktører:
Det vil bli brukt instruktører fra Hallingdal brann- og redningsteneste iks.

Varighet:
 

2 dager

Påmelding:
Meld deg på via Kurskalenderen eller ta kontakt på mail/telefon.

Film fra Torpomoen (PLIVO-kurs):