Vi har åpnet for overnatting og møter


Overnatting:
Vi har åpnet for overnatting, men både vi og våre gjester må selvsagt følge hygienerådene til Folkehelseinstituttet med tanke på Korona og smittefare.

Møterom:
Vi har flere store møterom, så det er ikke noe problem å ordne mange meters mellomrom mellom deltakerne (foreløpig er det kun tillatt for 5 personer å samles).

Kurs/øvelser:
På grunn av Koronaviruset er planlagte kurs og øvelser i mars og april utsatt til senere tidspunkt. Følg med på kurskalenderen vår.