Koronavirus

På grunn av Koronaviruset er planlagte kurs og øvelser i mars og april utsatt til senere tidspunkt. Følg med på kurskalenderen vår.
Vi har også stengt for overnatting til og med 27. mars 2020.