Øvingsmomenter på banen vår: Frikjøring, serpentiner, unnamanøvrer, s-kombinasjoner, langkurve, oppover- og nedoverbakke. Foto: Anders Coucheron Medhus / Torpomoen Eigedom

Landbasert glattkjøringsbane

I 2016 etablerte vi landbasert glattkjøringsbane ved Torpomoen.

Banen passer bra for tyngre kjøretøy, så vel som privatbiler og arbeidsbiler.

Øvingsmomenter på banen:

  • Rundløype på 1,1 km
  • Islagt bakke - bakketrening
  • Momentbane i midten 400x40 meter
  • Ligger rett ved Torpomoen med gode muligheter for bespisning og overnatting
  • Varmebrakke på anlegget med toalettfasiliteter
  • Vi kan stille med kjøreinstruktører dersom dere trenger det!

Dette er en unik mulighet til å trene glattkjøring uten å tenke på om isen er sikker nok!

Kontakt oss for pris på dagleie, eventuelt med bevertning.

Glattkjøringsbane for ambulanse, brann og politi på Torpomoen

Glattkjøringsbane (på land) i Hallingdal