Glattkjøring (landbasert)

Glattkjøringsbane Torpomoen
Ny glattkjøringsbane etablerert ved Torpomoen rednings- og øvingspark - på land!
Dette er en unik mulighet til å trene glattkjøring uten å tenke på om isen er sikker nok!

Sted: Glattkjøringsbanen ved Torpomoen. Oppmøte ved banen. Ta av ved «Øyni konferansesenter» og ta første veg til venstre. Kjør ca. 500 meter.

Når: Avtales nærmere ved forespørsel.

Va
righet: 7 timer per dag, fra kl. 0830-1530 (lunsj 1130-1230).

Pris for gruppe: kr 14000,- per kurs. Dette er ikke inkludert bevertning.
(Vi har også kurs for enkeltvis påmelding, se http://torpomoen.no/no/kurs/)

Antall: Det er plass til inntil 5 biler med 2 personer per bil per kurs. Kursdeltakerne stiller med egen arbeidsbil

Hovedpunkter – øvelser :

  • Starter med å kjøre rundt banen, svinge / bremse bli kjent med bilen.
  • Bremseøvelse med hastighet 50 - 60 - 80 km.
  • Brems - unnamanøver, gjennom oppsatte kjegler.
  • Serpentiner forover. Slalåm mellom kjegler.
  • Serpentiner rygging. Slalåm mellom kjegler.

Banen:

  • Rundløype på 1,1 km 
  • Islagt bakke - bakketrening
  • Momentbane i midten 400 x 40 meter
  • Vi stiller med kjøreinstruktører dersom dere trenger det! Vår instruktør har lang erfaring innen dette arbeidet.
  • Ligger rett ved Torpomoen med gode muligheter for bevertning og overnatting 


For pristilbud og mer informasjon, ta kontakt med Anders Bekkestad, tlf.: 32082920. Mail: anders@torpomoen.no
-----------------------

Glattkjøringskurs for bedrifter!
Dette bør være interessant for de fleste; både de som kjører mye i jobben, og de som kjører til/fra jobb hver dag. Ta vare på de ansatte! 
-----------------------

Video fra glattkjøringsområdet:
https://player.vimeo.com/video/205062054 

Video fra Torpomoen rednings- og øvingspark:
https://vimeo.com/250595877

Glattkjøring på islagt bakke:

Glattkøring - islagt bakke

Glattkjøringsbanen sett ovenfra: