Kompetansegivende utrykningskurs


Målgruppe: 
Alle ansatte som skal tjenestegjøre som sjåfør i utrykningstjeneste

Innhold: 
Teoriundervisning og kjøreopplæring etter gjeldende læreplan godkjent hos vegdirektoratet. For aspiranter/brannkonstabler legges det i tillegg vekt på opplæring med tunge kjøretøyer. Oppkjøring foregår med sensor fra biltilsynet.

Deltakerne må ha en viss grunnkompetanse før kurset begynnet, og ferdighetene bør helst være over gjennomsnittet for en vanlig bilfører.

Varighet: 
11 dager 

Kurset gjennomføres på Torpomoen i samarbeid med godkjent utdanningsinstitusjon.

Jeep pumpebil - HBR iks