ADR grunnkurs (3 dager)

Hvem trenger et ADR-grunnkurs? 

  • Alle som frakter, lagrer eller håndterer farlig gods i transportsammenheng.
  • Alle som ønsker et kompetansegivende kurs til hjelp for søknad på jobb i transportnæringen.
  • For de som trenger å fornye sitt ADR-bevis anbefales grunnkurset i sin helhet.

Kurset vil legges opp med både praktiske øvelser og demonstrasjoner, teoretiske forelesninger og gruppeoppgaver.

Målsetting:

  • Gi deltakerne forståelse for og motivasjon til å utøve håndtering av farlig gods på en forsvarlig måte.
  • Gi deltakerne tilstrekkelig kunnskap om ADR-bestemmelsene til å bestå eksamen og få kompetansebevis.

Innhold:
Kurset er på 24 timer; 18 timers grunnkurs (som er krav iflg ADR-håndbok), og 6 timer i tillegg med praktiske øvelser i førstehjelp, brannvern og opptreden ved ulykker.

Etter endt kurs får deltakeren utdelt kursbevis. Kompetansebevis utstedes av biltilsynet etter bestått eksamen, og har en gyldighetstid på 5 år.

Instruktør er brannsjef Dag Botnen i Hallingdal brann- og redningsteneste iks. Han er godkjent instruktør av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og har mye erfaring innenfor faget farlig gods og håndtering av dette.

Pris:
Prisen inkluderer tilleggstimene i brannvern/førstehjelp og lunsj i 3 dager.
Kursmateriell kommer i tillegg. ADR-bok kan kjøpes ved kursstart.

Påmelding:
Meld deg på via Kurskalenderen eller ta kontakt på mail/telefon.

Kurssted er Torpomoen rednings- og øvingspark i Ål. Vi kan tilby moderne overnattingsfasiliteter for de som trenger dette.  

ADR grunnkurs