Et godt utvalgt av verneutstyr i Sikkerhetsbutikken på Torpomoen. Foto: Anders Coucheron Medhus / Torpomoen Eigedom

Verneutstyr

Personlig verneutstyr, arbeidsklær og sikkerhetsprodukter

Utsalg åpent mandag - fredag 9.00 - 15.00
Kom innom eller ring Bjørn Erik på telefon: 992 87 900