Glattkjøring på is


Ny glattkjøringsbane etablerert ved Torpomoen rednings- og øvingspark - på land!

• Rundløype på 1,1 km
• Islagt bakke - bakketrening
• Momentbane i midten 400 x 20 meter
• Ligger rett ved Torpomoen med gode muligheter for bevertning og overnatting
• Vi stiller med kjøreinstruktører dersom dere trenger det!

Dette er en unik mulighet til å trene glattkjøring uten å tenke på om isen er sikker nok! 
For pristilbud og mer informasjon, ta kontakt med Anders Bekkestad, tlf.: 32082920. Mail: anders@torpomoen.no
-----------------------

Glattkjøringskurs for bedrifter!
Dette bør være interessant for de fleste; både de som kjører mye i jobben, og de som kjører til/fra jobb hver dag. Vår instruktør har lang erfaring innen dette arbeidet. Ta vare på de ansatte! 
-----------------------

Video fra glattkjøringsområdet:
https://player.vimeo.com/video/205062054 

Video fra Torpomoen rednings- og øvingspark:
https://www.youtube.com/watch?v=JatMLD2A-QU

Fra momentbanen:
Vi har ny glattkjøringsbane - på land


Glattkjøring på islagt bakke:
Glattkøring - islagt bakke

Glattkjøringsbanen sett ovenfra: