Arbeidsvarslingskurs 1


Målgruppe:
Alle arbeidstakere som utfører arbeid på eller ved vei.

Mål:
Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas.
De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.
Kurset oppfyller lovpålagt krav, stilt av Statens vegvesen, for arbeid på eller ved vei. Etter endt kurs får deltagerne kursbevis på slikt type arbeid, med varighet på fem år.

Innhold:
- Lover og forskrifter
- Personlig sikkerhet
- Planlegging og utførelse
- Varsling
- Skiltplan
- Vedtak
- Fremkommelighet
- Kunnskapstest

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning på Torpomoen rednings- og øvingspark.
Deltagerne får utdelt håndbok 051 fra Statens vegvesen. Kurset avsluttes med obligatorisk prøve.

Varighet:
6 timer

Priser:
Kurspris kr 2150,- (inkl. håndbok 051, kursbevis og lunsj).

Påmelding:
Meld deg på via Kurskalenderen eller ta kontakt på mail/telefon.

Instruktører:
Det blir brukt instruktører fra Veiteknisk institutt