Propan - 10 råd og regler for bruk

  1. Propanbeholderen må aldri plasseres i kjeller, loft, eller i rom under terrengnivå. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft.

  2. Propanbeholderen skal alltid stå oppreist ved transport, bruk eller lagring. Flasken må aldri bli utsatt for unormal oppvarming eller sterk solvarme. 

  3. Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan antennes av åpen ild, glødende tobakk, elektrisk gnist og den kan gjøre luften eksplosjonsfarlig. 

  4. Finn eventuelle lekkasjer ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og flasken. Når gasstrykket er på vil det danne seg såpebobler på lekkasjeområdet. 

  5. Bruk bare propanholdbare slanger. Plastslanger er forbudt. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1.5 meter. Bruk slangeklemmer. 

  6. Ha alltid en tent fyrstikk klar når apparatkrana blir åpnet. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og frakoble regulatoren ved lengre tids fravær. 

  7. Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann. 

  8. Hold alltid apparat og beholder i god stand, men ikke prøv å reparere skader eller defekter som oppstår. La din nærmeste propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom. 

  9. Bruk regulator eller slangebruddventil dersom anlegget er tilknyttet beholder større enn 2 kg. 

  10. Studer bruksanvisningen for montering og bruk nøye før apparat og anlegg blir tatt i bruk. Spør din forhandler hvis du er i tvil.

For mer informasjon, se sikkerhverdag.no/gass 

Kilde: utarbeidet av DSB og gass-selskapene.