Dødsbranner og alkoholrus

 

Pressemelding fra Norsk brannvernforening 27.5.2013:
 

Dødsbranner ofte forbundet med alkoholrus


Norsk brannvernforening står bak en ny studie som viser at nær halvparten av alle dødsbranner involverer personer som har vært alkoholpåvirket. Over halvparten av disse hadde selv forårsaket brannen.
 

- At dødsbranner ofte involverer alkoholpåvirkede personer er ikke nytt. Det nye og mest interessante funnet i vår studie, var at over halvparten av de omkomne selv hadde forårsaket brannen, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.


Det er først og fremst kombinasjonen; menn som drikker i helgene og som tilbereder mat på eller i komfyren, som bidrar til slike høye tall. -I vårt utvalg er det en betydelig overrepresentasjon av menn. Hele 85 prosent av alle som omkom med påvist alkohol i blodet, var menn, opplyser Kalheim.


I studien som Norsk brannvernforening har gjennomført, inngår kartlegging av i alt 225 dødsbranner i perioden 1993-2008. Partnere og økonomiske støttespillere i prosjektet har vært Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sparebank1 Forsikring. Arbeidet har resultert i rapporten «Alkohol og brann» som presenteres under årets brannvernkonferanse. Brannvernkonferansen 2013 finner sted i Tromsø 27. og 28. mai og arrangeres i samarbeid med Finans Norge (FNO).


-Studien viser at det er behov for informasjonskampanjer som bevisstgjør målgruppen når det gjelder risikoatferd og koblingen mellom alkohol og brann, fremholder Kalheim.


Hovedfunn:
• 47 prosent av alle branndøde hadde alkohol i blodet
• Minimum 54 prosent av de som omkom i brann med påvist alkohol i blodet, hadde selv forårsaket brannen
• Hele 85 prosent av de omkomne med alkohol i blodet, var menn, med overvekt av de mellom 20-50 år
• 70 prosent flere dødsbranner i helgene med alkoholpåvirkede ofre
• 33 prosent av alle alkoholrelaterte dødsbranner, skyldes tørrkoking


Kontaktperson for media:
Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i Norsk brannvernforening
Mobiltelefon: 977 59 029